Logo_Red
Logo_Red

دیتالاگر اولترا فریزر

دیتالاگر اولترا فریزر آیلاگرز iLoggers دیتالاگر اولترا فریزر حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط اولترا فریزر خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما اولترا فریزر آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما بی سیم را در نقاط مختلف اولترا فریزر خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر اولترا فریزر با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما اولترا فریزر ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف اولترا فریزر ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف اولترا فریزر خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی اولترا فریزر خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما اولترا فریزر ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل اولترا فریزر خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و لپتاب خود به راحتی خبردار شوید، فرقی نمی

+

دیتالاگر داروخانه

دیتالاگر داروخانه آیلاگرز iLoggers دیتالاگر داروخانه حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط داروخانه خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت داروخانه آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف داروخانه خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. پایش بی سیم دما و رطوبت داروخانه ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف داروخانه ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف داروخانه خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی داروخانه خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت داروخانه ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل داروخانه خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و لپتاب خود به راحتی خبردار شوید، فرقی نمی کند که چقدر فاصله دارید! همه ی اطلاعات مورد نیاز شما در جیبتان است. استفاده از

+

دیتالاگر در آزمایشگاه ها چه کاربردی دارد + راه حل و استعلام قیمت

دیتالاگر آزمایشگاه آیلاگرز iLoggers دیتالاگر آزمایشگاه حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط آزمایشگاه خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت آزمایشگاه آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف آزمایشگاه خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. پایش بی سیم دما و رطوبت آزمایشگاه ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف آزمایشگاه ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف آزمایشگاه خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی آزمایشگاه خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت آزمایشگاه ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل آزمایشگاه خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و لپتاب خود به راحتی خبردار شوید، فرقی نمی کند که چقدر فاصله دارید! همه ی اطلاعات مورد نیاز شما در جیبتان است. استفاده

+

حفظ آثار باستانی با دیتالاگر موزه بی سیم آیلاگرز

استفاده از آیلاگرز iLoggers به کاهش خسارت و حفظ آثار باستانی کمک می کند!
در صورت تغییر شرایط موزه شما به موقع و قبل از بروز خسارت از احتمال بروز خطرات با خبر می شوید و به راحتی می توانید از بروز خسارت جدی جلوگیری کنید!

+

دیتالاگر دارو

دیتالاگر دارو آیلاگرز با قیمت مناسب ، می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط دارو خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت دارو آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف دارو خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید.

+

قیمت دیتالاگر مرکز اسناد ، محافظ سلامت اسناد و نسخ ارزشمند

دیتالاگر مرکز اسناد آیلاگرز iLoggers دیتالاگر مرکز اسناد حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط مرکز اسناد خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت مرکز اسناد آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف مرکز اسناد خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر مرکز اسناد با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما و رطوبت مرکز اسناد ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف مرکز اسناد ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف مرکز اسناد خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی مرکز اسناد خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت مرکز اسناد ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل مرکز اسناد خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه

+

دیتالاگر یخچال دارویی

دیتالاگر یخچال دارویی آیلاگرز iLoggers دیتالاگر یخچال دارویی حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط یخچال دارویی خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت یخچال دارویی آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف یخچال دارویی خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر یخچال دارویی با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما و رطوبت یخچال دارویی آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف یخچال دارویی ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف یخچال دارویی خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی یخچال دارویی خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت یخچال دارویی ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل یخچال دارویی خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و لپتاب

+

ثبت و پایش دما و رطوبت و … کاملا بی سیم

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و به وجود آمدن راهکارهای جدید در صنعت الکترونیک و کامپیوتر؛ وجود پیچیدگی های غیر ضروری در استفاده از ابزارهای اندازه گیری و پایش، پذیرفتنی نیست. تکنولوژی و پیشرفت علم باید در راستای رفاه حال انسان ها و بالاتر بردن کیفیت زندگی آن ها باشد. در راستای طراحی و توسعه دیتالاگرهای آیلاگرز همواره در طراحی و کاربری دیتالاگر تلاش کرده ایم که به این سوالات اساسی پاسخ مثبت دهیم: آیا استفاده از این دیتالاگر می تواند به آرامش و سهولت کار در محیط منجر شود؟ بله آیا دیتالاگر های آیلاگرز توانایی کاهش خطاهای انسانی در اندازه گیری و پایش اطلاعات را دارند؟ بله آیا نوع طراحی دیتالاگر می تواند هزینه های نصب و راه اندازی و نگهداری را کاهش دهد؟ بله دغدغه شبانه روزی کل مجموعه آیلاگرز بالابردن کیفیت زندگی انسان ها از طریق ساده سازی و هوشمند سازی روز افزون کاربری و کارکرد دیتالاگر می باشد و برای این مهم تا کرانه های علم و صنعت را خواهیم نوردید. در ادامه می توانید با ویژگی های دیتالاگر تمام بی سیم آیلاگرز را مشاهده فرمایید:  

+

دیتالاگر یخچال ؛ توقف خسارت ناشی از قطع برق

با نسل جدید دیتالاگر یخچال بی سیم آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط یخچال خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت یخچال آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف یخچال خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. سیگنالهای بی سیم سنسور های دما آیلاگرز از دیواره های ضخیم و فلزی یخچال به راحتی عبور می کنند.

+

دیتالاگر اولترا فریزر منفی 80 درجه آیلاگرز

دیتالاگر اولترا فریزر منفی 80 درجه آیلاگرز iLoggers دیتالاگر اولترا فریزر منفی 80 درجه حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط اولترا فریزر منفی 80 درجه خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت اولترا فریزر منفی 80 درجه آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف اولترا فریزر منفی 80 درجه خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر اولترا فریزر منفی 80 درجه آیلاگرز با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما و رطوبت اولترا فریزر منفی 80 درجه ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف اولترا فریزر منفی 80 درجه ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف اولترا فریزر منفی 80 درجه خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی اولترا فریزر منفی 80 درجه خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و

+

دیتالاگر انبار بی سیم و با کیفیت بالا

دیتالاگر انبار آیلاگرز iLoggers دیتالاگر انبار حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط انبار خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت انبار آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف انبار خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر انبار با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما و رطوبت انبار ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف انبار ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف انبار خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی انبار خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت انبار ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل انبار خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و لپتاب خود به راحتی خبردار شوید، فرقی نمی کند که چقدر فاصله

+

دیتالاگر اولترا فریزر منفی 40 درجه آیلاگرز

دیتالاگر اولترا فریزر منفی 40 درجه آیلاگرز iLoggers دیتالاگر اولترا فریزر منفی 40 درجه حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط اولترا فریزر منفی 40 درجه خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت اولترا فریزر منفی 40 درجه آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف اولترا فریزر منفی 40 درجه خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر اولترا فریزر منفی 40 درجه آیلاگرز با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما و رطوبت اولترا فریزر منفی 40 درجه ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف اولترا فریزر منفی 40 درجه ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف اولترا فریزر منفی 40 درجه خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی اولترا فریزر منفی 40 درجه خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و

+

دیتالاگر بی سیم iLoggers

Gateway دیتالاگر آیلاگرز قابل استفاده به عنوان دیتالاگر دما، دیتالاگر دما و رطوبت و … دیتالاگر بی سیم با قابلیت ارسال پیامک هشدار و ثبت بلادرنگ اطلاعات ارسال شده توسط سنسور ها و ده ها قابلیت دیگر

+

دیتالاگر کامیون یخچال دار

دیتالاگر کامیون یخچال دار آیلاگرز iLoggers دیتالاگر کامیون یخچال دار حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط کامیون یخچال دار خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت کامیون یخچال دار آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف کامیون یخچال دار خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر کامیون یخچال دار با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما و رطوبت کامیون یخچال دار ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف کامیون یخچال دار ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف کامیون یخچال دار خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی کامیون یخچال دار خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت کامیون یخچال دار ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل

+

دیتالاگر سردخانه بی سیم iLoggers ، پیروزی در ماموریت غیرممکن

با نسل جدید دیتالاگر سردخانه بی سیم آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط سردخانه خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت سردخانه آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف سردخانه خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. سیگنالهای بی سیم سنسور های دما آیلاگرز از دیواره های ضخیم اتاق های سردخانه به راحتی عبور می کنند.

+

دیتالاگر بانک خون آیلاگرز iLoggers ، قیمت و خرید

دیتالاگر بانک خون آیلاگرز iLoggers دیتالاگر بانک خون حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط بانک خون خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت بانک خون آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف بانک خون خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. پایش بی سیم دما و رطوبت بانک خون ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف بانک خون ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف بانک خون خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی بانک خون خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت بانک خون ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل بانک خون خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و لپتاب خود به راحتی خبردار شوید، فرقی نمی کند که چقدر فاصله

+

دیتالاگر پرتابل iLoggers با قابلیت های کلیدی و قیمت مناسب

سالهاست که در کشور ما انواع و اقسام دیتالاگر تولید می گردد، یکی از انواع پرمصرف دیتالاگر پرتابل می باشد که به علت قیمت مناسب طرفداران زیادی دارد. در مورد دیتالاگر پرتابل چه می دانید؟ دیتالاگر پرتابل یا همان دیتالاگر قابل حمل وسیله ای کوچک و عموما بدون سیم برای اندازه گیر و ذخیره اطلاعات است. می توانید آن را به آسانی جا به جا کنید و در مکان مورد نظر قرار دهید تا به پایش شرایط محیطی آن منظقه بپردازد. اسامی ای که برای آن در نظر گرفته می شود عموما به شرح زیر است: چگونه کار می کند: مدار داخلی ساده ای دارند، سنسور (ها) اطلاعات محیط را بر اساس بازه زمانی تعریف شده پایش می کنند، اطلاعات پس از صحت سنجی اولیه به همراه زمان خوانش، وارد حافظه دستگاه می شود، انرژی خود را این وسیله از باتری داخلی تامین می کند، خوانش اطلاعات حافظه در مدل های سنتی کاربر هر زمان که بخواهد اطلاعات را استخراج و یا از آن ها نمودار تولید کند. اما در فناوری iLoggers اطلاعات به صورت برخط به محل کاربر ارسال می گردد و کاربران و کارشناسان لازم نیست برای خوانش به محل اندازه گیری مراجعه نماید. معایب کلیدی: این دسته

+

دانلود نرم افزار دیتالاگر آیلاگرز

نسخه از نرم افزار دیتالاگر با مودم های زیر سازگاری دارد: حداقل مشخصات سخت افزاری: RAM 4GB HDD 300MB CPU 1.5GHz دانلود نسخه ی دسکتاپ: دانلود نسخه سازگار با ویندوز XP دانلود نسخه 64 بیتی دانلود نسخه 32 بیتی دانلود نسخه ی سازگار با ویندوز vista ، 7 ،  8 ، 10 دانلود نسخه 64 بیتی دانلود نسخه 32 بیتی دانلود ویژه ی تلفن همراه اندروییدی:

+

دیتالاگر دما و رطوبت

دیتالاگر دما و رطوبت یا هیدروترموگراف کاملا بی سیم حاصل تجربه و تحقیق و توسعه موفق iLoggers است این نوشته به راهنمایی در مورد دیتالاگر دما و رطوبت iLoggers ، خرید دیتالاگر دما و رطوبت ، قیمت دیتالاگر دما و رطوبت می پردازد.

+

دیتالاگر دما

آیلاگرز با سالها تجربه و تحقیق و توسعه موفق به تولید دیتالاگر چند منظوره کاملا بیسیم شده است این نوشته به راهنمایی در مورد  دیتالاگر دما iLoggers  ، خرید دیتالاگر دما ،  قیمت دیتالاگر دما   و دیتالاگر دما بی سیم  و ترموگراف می پردازد.

+

دیتالاگر فریزر

دیتالاگر فریزر آیلاگرز iLoggers دیتالاگر فریزر حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط فریزر خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما فریزر آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما بی سیم را در نقاط مختلف فریزر خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر فریزر با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما فریزر ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف فریزر ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف فریزر خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی فریزر خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما فریزر ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل فریزر خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و لپتاب خود به راحتی خبردار شوید، فرقی نمی کند که چقدر فاصله دارید! همه ی اطلاعات مورد نیاز شما در

+

دیتالاگر انبار دارو ، مراقبت از سرمایه و ارتقا کیفیت

دیتالاگر انبار دارو آیلاگرز iLoggers دیتالاگر انبار دارو حرفه ای با قیمت مناسب ، با کمک آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط انبار دارو خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت انبار دارو آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف انبار دارو خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. برای خرید و یا مشاوره رایگان دیتالاگر انبار دارو با ما تماس بگیرید پایش بی سیم دما و رطوبت انبار دارو ها آیلاگرز iLoggers شما می توانید سنسورها را به نقاط مختلف انبار دارو ببرید و بدون نیاز به پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از اطلاعات محیطی نقاط مختلف انبار دارو خود خبردار شوید بدون اینکه نگران سیم و با بزرگی انبار دارو خود باشید! چون سنسورهای آیلاگرز آنتن دهی بسیار زیادی دارند و تا مسافت های کیلومتری می توانند به ارسال سیگنال بپردازند. با دیتالاگر و سامانه متمرکز مانیتورینگ و پایش بی سیم دما و رطوبت انبار دارو ها آیلاگرز شما می توانید از اطلاعات محیطی کل انبار دارو خود از طریق تلفن همراه و یا رایانه و

+