راهکاری نوین در اینترنت اشیا (IoT)

سنسور دیتالاگر دما و رطوبت بی سیم برد بلند

دیتالاگر بی سیم iLoggers

دیتالاگر بیسیم

Gateway دیتالاگر آیلاگرز قابل استفاده به عنوان دیتالاگر دما، دیتالاگر دما و رطوبت و … دیتالاگر بی سیم با قابلیت ارسال پیامک هشدار و ثبت بلادرنگ اطلاعات ارسال شده توسط سنسور ها و ده ها قابلیت دیگر