Logo_Red

حفظ آثار باستانی با دیتالاگر موزه بی سیم آیلاگرز

استفاده از آیلاگرز iLoggers به کاهش خسارت و حفظ آثار باستانی کمک می کند!
در صورت تغییر شرایط موزه شما به موقع و قبل از بروز خسارت از احتمال بروز خطرات با خبر می شوید و به راحتی می توانید از بروز خسارت جدی جلوگیری کنید!

دیتالاگر سردخانه بی سیم iLoggers ، پیروزی در ماموریت غیرممکن

با نسل جدید دیتالاگر سردخانه بی سیم آیلاگرز می توانید بدون پرداخت هزینه های نصب و تعمیر و نگهداری ، از وضعیت محیط سردخانه خبردار شوید. با خرید هر دیتالاگر بی سیم دما و رطوبت سردخانه آیلاگرز بدون نیاز به سیم کشی می توانید تا 100 سنسور دما و رطوبت بی سیم را در نقاط مختلف سردخانه خود قرار دهید و از شرایط محیطی خبردار شوید. سیگنالهای بی سیم سنسور های دما آیلاگرز از دیواره های ضخیم اتاق های سردخانه به راحتی عبور می کنند.

دیتالاگر بی سیم | دیتالاگر دما | دیتالاگر آیلاگرز iLoggers