پایداری سیستم نرم افزاری و سخت افزاری آیلاگرز به صورتی است که هر روز هفته به صورت 24 ساعته قابلیت ثبت داده های سنسور ها را دارد حتی با قطع برق تا 20 ساعت اطلاعات را ذخیره و محافظت می کند و همچنین با وصل مجدد برق باتری داخلی در دیتالاگر آیلاگرز به صورت خودکار برای استفاده های بعدی شارژ می شود.