تماس با ما

دفتر مرکزی : 

پردیس شرکت های دانش بنیان، واحد 104
تلفن: 46-380-750 (21)98+
فکس: 47-380-750 (21)98+

همه روزه به جز پنج شنبه ها از ساعت 9 تا 18
پنج شنبه ها از ساعت 9 تا 14